VILKÅR OG BETINGELSER FOR TJENESTEN

LEVERANDØRIDENTIFIKASJON

 • Overskrift: Adriana Rubio Ortiz
 • Registrert kontor: C/ Marbella 20, Local 89. – 07610 – Palma De Mallorca (Illes Balears)
 • CIF/NIF: 71657502J
 • Telefon: 636 814 830
 • E-post: hello@psychodolltattoo.com

OBJECT

Gjennom denne teksten gjør vi tilgjengelig for alle brukere og klienter vilkårene for bruk og registrering som gjelder for vår online-tjenesteplattform https://psychodolltattoo.com/ og for tjenestene vi tilbyr, og reflekterer i den alle rettighetene og forpliktelsene til fester.

Alle brukere som besøker eller får tilgang til plattformen vår og/eller som bruker noen av tjenestene vi gjør tilgjengelige, godtar bruksvilkårene og personvernreglene, samt de forskjellige modifikasjonene og/eller ytterligere juridiske tekster som er inkludert i fremtiden . Hvis du ikke er enig i noen av betingelsene, kan du melde deg av tjenesten når som helst eller hvis du ikke er en registrert bruker, forlate plattformen.

Sammen med disse vilkårene kan hver av tjenestene som tilbys være regulert av bruks- og registreringsvilkår av spesiell karakter, som er obligatoriske i alle tilfeller at brukeren uttrykkelig aksepterer dem før bruk og/eller kontrakt.

ELEKTRONISK KONTRAKTERING AV TJENESTER

1. FORHANDLINGSINFORMASJON GJELDER FOR ELEKTRONISKE KONTRAKTERINGER

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 23 og følgende i lov 34/2002 om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, vil kontrakter inngått elektronisk ha alle virkninger gitt av rettssystemet, forutsatt at samtykke fra begge parter og dette kan være akkreditert.

For disse formålene vil det forstås at overvåking av alle faser av registreringsprosessen og, der det er hensiktsmessig, betalingen av det tilsvarende økonomiske beløpet, nødvendigvis innebærer å gi det uttrykkelige samtykket som kreves for å kontrahere tjenesten.

På samme måte, og i samsvar med bestemmelsene i artikkel 27 i lov 34/2002 om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, før starten av kontraktsprosedyren, all informasjon knyttet til den.

Kontraktbetingelsene som er angitt nedenfor er direkte gjeldende for inngåelse av alle tjenestene som gjøres tilgjengelig via nettportalen https://psychodolltattoo.com/, med mindre annet er uttrykkelig gitt.

2. KONTRAKTSPROSEDYRE

Tjenestekontraktsprosedyren utføres fullstendig elektronisk gjennom vår plattform, uten fysisk tilstedeværelse av partene og/eller ekstern fysisk transaksjon til enhver tid.

Alle med Internett-tilgang kan utføre kontrakten.

Fasene i kontraktsprosedyren er synlige for brukerne gjennom hele kontraktsprosedyren. 3 faser kan differensieres:

 • Brukeridentifikasjon.
 • Valg av tjeneste og betalingsmåte.
 • Tjenestebekreftelse.

Brukeren må kun velge tjenesten de ønsker å anskaffe og trykke på kjøpsknappen som er gitt for dette formålet. På denne måten vil kontraktsprosedyren starte, som alltid vil følge trinnene angitt ovenfor for alle tilgjengelige tjenester.

Når tjenesten, beløpet, gjeldende avgifter, totalpris og betalingsmåte er valgt, vil plattformen vise brukeren en oppsummering av kontrakten som er utført, sammen med gjeldende kontraktsbetingelser, som uansett må være uttrykkelig akseptert av brukeren for å kunne følge kontraktsprosessen.

Når akseptboksen for avtalebetingelsene er merket av, hvis noen av de elektroniske betalingsmidlene er valgt som betalingsmetode, vil brukeren bli omdirigert direkte til den tilsvarende eksterne betalingsplattformen for å foreta betalingen, uten https:// psychodolltattoo.com/ har muligheten til å få tilgang til brukerens kredittkortdata og/eller betalingssystemer når som helst.

Sikkerheten til betalingsprosedyren er garantert av finansinstitusjonen.

Når kontrakten av tjenesten er fullført, vil en oppsummeringsskjerm av kontrakten som er gjort, vises.

Dersom betaling med kredittkort er valgt, vil det bli utført gjennom bankens POS, en plattform som er helt urelatert og uavhengig av leverandøren.

Innenfor en maksimal periode på 24 timer vil avtaleparten motta en e-post der all informasjon knyttet til den avtalte tjenesten vil bli vist. Dette dokumentet er bekreftelsen på at kontrakten er vellykket utført, og er gyldig som et middel for akkreditering for alle typer krav, så lenge det tilsvarende betalingsbeviset er vedlagt.

Leverandøren informerer brukeren om at alle inngåtte kontrakter vil bli registrert i en fil for kontroll og administrasjon av kontrakter, der de vil bli reflektert sammen med informasjonen om de inngåtte tjenestene, tilleggsinformasjon for å garantere sikkerhet og bevis på korrekt ytelse av prosedyren.

3. ANGRERETT AV KONTRAKTEN

I samsvar med bestemmelsene i kongelig lovresolusjon 1/2007, av 16. november, som godkjenner den konsoliderte teksten til den generelle loven til forsvar av forbrukere og brukere og andre utfyllende lover, sammen med artikkel 45 i lov 7/1996, av detaljhandel Handel, brukeren har rett til å trekke seg fra kontrakten i perioden fra det øyeblikket tjenesten er inngått.

For å utøve angreretten, må brukeren ganske enkelt be om det skriftlig til en av adressene nevnt nedenfor, og uttrykkelig angi sin forespørsel om å utøve angreretten:

 • Postadresse: C/ Marbella 20, Local 89. – 07610 – Palma De Mallorca (Illes Balears)
 • E-post: hello@psychodolltattoo.com

Uansett er det opp til forbrukeren og brukeren å bevise at de har benyttet seg av angreretten i henhold til bestemmelsene i dette kapittelet.

Når forespørselen om å utøve angreretten er mottatt, vil vi fortsette med å refundere det innbetalte økonomiske beløpet (uten i alle fall inkludert frakt- og administrasjonskostnadene som kunne vært betalt i utgangspunktet) innen en maksimal periode på 14 kalenderdager fra øyeblikket for mottak av uttaket og alltid ved hjelp av midlene som ble brukt til å betale for tjenesten, eller hvis dette ikke skjer ved bankoverføring.

Utøvelse av angreretten krever til enhver tid at brukeren ikke har konsumert eller hatt glede av noen av de avtalte tjenestene. I tilfelle du har konsumert noen av disse tjenestene, vil det ikke være mulig å utøve angreretten.

BRUKEROPPLIKTELSER

Brukeren forplikter seg i løpet av denne kontraktsperioden til å:

 • Ikke bruk plattformen eller noen av elementene som utgjør den, for å utvikle timeshare-operasjoner, bli en leverandør av programvareapplikasjonstjenester i den grad de er rettet mot å gjøre tredjepartstilgang til plattformen eller noen av dens komponenter mulig. , gjennom utleievirksomhet, administrative tjenester eller andre av lignende hensyn, dele dem eller gjøre dem tilgjengelige for tredjeparter.
 • Ikke send plattformen eller noen av dens elementer til aktiviteter rettet, direkte eller indirekte, mot dekompilering av programvaren, som innebærer at den underkastes operasjoner av omvendt karakter til de som bestemte dens konstruksjon eller som til slutt utgjør eller kan utgjøre reverse engineering, dekompilering eller demontering. Ingen av delene i denne kontrakten kan forstås som en autorisasjon til å få tilgang til kildekoden til plattformen.
 • Ikke publiser plattformen, og bruk den heller ikke som et system for styring og utveksling av informasjon og/eller dokumentasjon som er ulovlig, i strid med moral eller offentlig orden, i strid med opphavsrett og/eller industriell eiendom.
 • Ikke utsett plattformen for arbeidsbelastninger som har som mål å destabilisere den, inkludert DDoS-angrep (denial of service) eller lignende situasjoner. Ved oppdagelse av denne typen situasjoner vil det avtalte servicenivået ikke gjelde, og anses som en nødsituasjon, og Adriana Rubio Ortiz påtar seg derfor ikke noe ansvar for manglende tilgjengelighet til tjenesten.
 • Ikke utfør handlinger med omvendt utvikling, å ta krav og andre aktiviteter rettet mot å utvikle en nettplattform som er identisk med eller lik den som er gjort tilgjengelig av https://psychodolltattoo.com/, denne aktiviteten kan betraktes som en handling av urettferdig konkurranse og brudd av de immaterielle og industrielle rettighetene som leverandøren har på plattformen.
 • Ikke å oversette, tilpasse, forbedre, transformere, modifisere eller korrigere plattformen eller noen av elementene som består av den, ikke være i stand til å inkorporere den i annen programvare eller egne portaler eller de levert av tredjeparter.
 • Ikke fjern, slett, endre, manipuler eller modifiser på noen måte de notatene, legendene, indikasjonene eller symbolene som leverandøren, som den legitime eieren av rettighetene, inkorporerer i sine eiendommer når det gjelder intellektuell eller industriell eiendom (som opphavsrett, ©, ® og TM osv.) enten på selve plattformen eller i det tilhørende materialet.
 • Godta at https://psychodolltattoo.com/ kan introdusere kontekstualisert eller ikke-kontekstuell annonsering på nettstedet.
 • Betal de økonomiske beløpene som er uttrykkelig angitt i denne kontrakten i tide.
 • Informer leverandøren om ethvert faktum eller situasjon som kan ha oppstått som kan sette sikkerheten for tilgang for autoriserte brukere i fare.
 • Det er forbudt å fremtvinge feil eller se etter sikkerhetshull i plattformen.

GARANTIER OG ANSVAR

Vi er dypt forpliktet til å sikre at tjenestene våre fungerer korrekt og i samsvar med betingelsene som er avtalt med brukerne våre. Imidlertid er det av og til mulig at det kan oppstå situasjoner, spesielt på grunn av inngripen fra tredjeparter med dårlige hensikter, som kan gi opphav til ansvar.

I denne forstand angir vi nedenfor de situasjonene der vi ikke er ansvarlige for brukernes handlinger, og påtar oss alt avledet ansvar:

 • I tilfelle informasjon publiseres på plattformen som ikke har vært vert for oss eller som, hvis aktuelt, er publisert av en tredjepart utenfor organisasjonen.
 • I tilfelle plattformen ikke er operativ av tekniske årsaker som kan tilskrives tredjeparter eller uforutsigbare årsaker og/eller force majeure.
 • I tilfelle brukeren eller en tredjepart lagrer, sprer, publiserer eller distribuerer på plattformen enhver form for ærekrenkende, fornærmende, diskriminerende materiale som oppfordrer til vold eller som strider mot moral, offentlig orden, grunnleggende rettigheter, offentlige friheter, ære, personvern eller bildet av tredjeparter.
 • I tilfelle brukeren eller en tredjepart bruker plattformen til å introdusere data, virus, ondsinnet kode, maskinvare eller andre instrumenter eller elektroniske eller fysiske enheter, og det oppstår skade på systemene til andre brukere.

Tjenestene som gjøres tilgjengelig og markedsføres gjennom https://psychodolltattoo.com/ leveres av tredjepartsselskaper som er helt uavhengige av leverandøren. Av denne grunn er https://psychodolltattoo.com/ ikke ansvarlig i tilfelle punktlige feil i kontinuiteten til tjenesten eller, der det er hensiktsmessig, mangel på punktlig tilgjengelighet av den samme.

I tilfelle tjenestene som er avtalt av brukeren ikke er tilgjengelige i en periode på mer enn 72 timer fra tidspunktet for meldingen om hendelsen, har brukeren rett til å be leverandøren om å si opp denne kontrakten og returnere de økonomiske beløpene tilsvarende tjenester som ikke ble benyttet, som vil bli behørig refundert på samme måte som den første betalingen ble foretatt eller, der det er hensiktsmessig, ved bankoverføring.

I tilfelle at noe av innholdet som er tilgjengelig via plattformen er i strid med gjeldende regelverk, forplikter vi oss til å fortsette med dens umiddelbare tilbaketrekking, så snart vi blir klar over og bekrefter fakta.

INTELLEKTUELL OG INDUSTRIELL EIENDOMSRETT

Fra https://psychodolltattoo.com/ er vi dypt forpliktet til beskyttelse av immaterielle rettigheter. Derfor har vi etablert følgende betingelser og retningslinjer:

1. RELATERT TIL NETTPLATTFORMEN

Leverandøren garanterer brukeren at den er den legitime eieren av plattformen og at den ikke er fordypet i noen form for juridisk tvist før signering av denne kontrakten.

Brukeren erkjenner uttrykkelig at leverandøren innehar alle rettigheter, tittel og interesser over plattformen og datamaskinutviklingen knyttet til tjenesten, samt over alle moduler, modifikasjoner og oppdateringer og over alle elementer og/eller funksjoner som ble utviklet på den. , uavhengig av om det er etterspurt av brukeren eller ikke. For disse formål, uten begrensning, er anerkjennelse av leverandørens eierskap av alle opphavsrettigheter, immaterielle rettigheter og/eller industrielle rettigheter inkludert, å kunne utnytte plattformen, uten noen begrensning av midlertidig, territoriell karakter, relatert til spredningsmidler. eller modaliteter for utnyttelse og uten flere begrensninger enn de som er fastsatt i lovene.

Strukturen, egenskapene, kodene, arbeidsmetodene, informasjonssystemene og deres utveksling, utviklingsverktøy, kunnskap, metodologier, prosesser, teknologier eller algoritmer som utgjør og/eller kan utgjøre plattformen, er leverandørens eksklusive eiendom. behørig beskyttet av nasjonale og internasjonale lover om immaterielle og/eller industrielle rettigheter, og kan ikke være gjenstand for ytterligere modifikasjoner, kopiering, endring, reproduksjon, tilpasning eller oversettelse av brukeren uten uttrykkelig samtykke fra brukeren.

På samme måte er alle brukermanualer, tekster, grafiske tegninger, databaser, som utfyller plattformen og/eller materialene knyttet til den, leverandørens eiendom, uten å være gjenstand for ytterligere modifikasjoner, kopiering, endring, reproduksjon, tilpasning eller oversettelse av brukeren.

Tilveiebringelsen av plattformen i tjenestemodus eller bare tilgang fra brukeren innebærer i alle fall ikke overføring av eierskapet, eller innvilgelse av en rett til bruk til fordel for brukeren annet enn det som er uttrykt i disse vilkårene.

For at brukeren skal kunne bruke plattformen, som er leverandørens eksklusive eiendom, tildeler den i kraft av denne kontrakten en brukslisens til fordel for brukeren av ikke-eksklusiv karakter, med et midlertidig begrenset omfang til hver tilkoblingsperiode, med et romlig omfang ubegrenset i den grad den kan nås fra hvilken som helst datamaskin med Internett, ikke-overførbar, tilbakekallbar og ikke-underlisensierbar.

I alle fall er enhver form for reproduksjon, etterligning, overføring, oversettelse, modifikasjon, utarbeiding av avledet arbeid og/eller offentlig kommunikasjon absolutt forbudt, uavhengig av midlene som brukes til det, ellers påtar den krenkende brukeren alt direkte eller indirekte ansvar. som kan oppstå.

For ethvert aspekt som ikke er uttrykkelig anerkjent i denne kontrakten, vil alle rettigheter til fordel for leverandøren bli forstått som reservert, med leverandørens skriftlige autorisasjon som er nødvendig for å utføre det.

2. RELATERT TIL BRUKERNES INNHOLD OG INFORMASJON

Alt innhold og informasjon publisert eller administrert av brukere på plattformen er den eksklusive eiendommen til sistnevnte, og er https://psychodolltattoo.com/ en ren tjenesteleverandør av informasjonssamfunnet som har ansvaret for datalagring.

Leverandøren mottar ingen form for immaterielle rettigheter på grunn av det faktum at brukeren er vert for eller administrerer dem på sin plattform, så den kan ikke i noe tilfelle behandle dem for andre formål enn de som er direkte relatert til leveringen av tjenestene som faktisk er avtalt.

KONFIDENSIALITET OG DATABESKYTTELSE

I samsvar med bestemmelsene i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri flyt av disse, alle personopplysninger oppgitt under bruk av plattformen og under levering av tjenester vil bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i personvernerklæringen, som alle brukere uttrykkelig må akseptere på forhånd for å registrere seg.

Alle brukere som aksepterer disse bruksvilkårene, aksepterer vår personvernerklæring på en informert, uttrykkelig og utvetydig måte, og bistår dem i denne forstand med rettighetene til tilgang, retting, kansellering og motstand angående deres personlige data, og kan bruke dem som rapportert . i de nevnte personvernreglene.

MIDLERTIDIGE FORHOLD

Disse vilkårene trer i kraft på datoen for inngåelse av tjenesten og vil vare i ett år og fornyes stilltiende for årlige perioder.

Hver av partene kan si opp denne kontrakten ved uttrykkelig skriftlig kommunikasjon til den andre parten, minst 30 dager før starten av den påfølgende perioden.

Imidlertid kan de tjenestene som er til forbruk og som er inngått i pakker eller kampanjer ha en viss og spesifikk varighet som er kortere enn det som er angitt, som uansett vil vises før du fortsetter med kontrakten.

ØKONOMISKE TILSTANDER

Satsene som gjelder for hver av tjenestene som tilbys gjennom plattformen vil utelukkende og utelukkende være de som er publisert på nettplattformen, og disse er de eneste gyldige, bortsett fra typografiske eller transkripsjonsfeil, i hvilket tilfelle leverandøren forplikter seg til å endre dem umiddelbart .

I tilfelle betalingsmåten er ved direkte belastning, godtar brukeren uttrykkelig at leverandøren med jevne mellomrom foretar tilsvarende økonomiske kostnader på brukerens bankkonto innen de angitte periodene.

Leverandøren forbeholder seg retten til å kansellere kontraktene som er inngått i løpet av en periode på 7 dager fra det øyeblikket de er inngått i tilfelle den oppdager eksistensen av typografiske eller transkripsjonsfeil i prisen og/eller avgiftene som er pålagt transaksjonen.

Leverandøren forbeholder seg retten til å gjøre enhver form for endring av prisene for hver tjeneste, og forplikter seg til å publisere dem på plattformen på en måte som er synlig for brukerne. Med mindre annet er gitt, vil endringen av prisene ikke ha tilbakevirkende kraft.

Alle avtalte tjenester vil bli behørig fakturert og betalt før levering av tjenester eller på etterskudd, avhengig av typen kontrakt som brukes.

De økonomiske beløpene kan kun betales med direkte debitering eller med kredittkort, leverandøren har ikke tilgang til noen bankdata eller kredittkort til enhver tid.

Alle priser vil økes med beløpet som tilsvarer skattene som er gjeldende på datoen for utstedelse av fakturaen, som er behørig reflektert i sammendraget av hvert kjøp.

BRUKERSERVICE OG TEKNISK SERVICE

Tilbyderen gjør tilgjengelig for brukeren en brukertjeneste og teknisk assistanse i samsvar med følgende egenskaper:

 • Timer: 10.30:13.30 til 16.30:20.00 og fra XNUMX:XNUMX til XNUMX:XNUMX.
 • Telefon: + 34636814830
 • E-post: psychodolltattoo@gmail.com

Med mindre det er en bestemt bestemmelse om det motsatte, vil brukertjenesten utelukkende tilbys på spansk.

OPPSIGELSE AV KONTRAKT

Denne kontrakten kan sies opp når noen av følgende omstendigheter inntreffer:

 • Manglende overholdelse av forpliktelsene i denne kontrakten.
 • For varigheten av avtaleperioden, forutsatt at en av partene uttrykkelig har sagt minst 30 dager i forveien at de ikke ønsker å fornye kontrakten automatisk.
 • Erklæringen om insolvensbehandling fra den andre parten, eller igangsetting av noen av nevnte prosedyrer eller tilsvarende for de kompetente myndighetene, og sistnevntes forpliktelser blir gjentatte ganger misligholdt, enten de presenteres av noen av partene eller av en tredjedel.
 • I tilfelle de tilsvarende økonomiske beløp ikke betales i henhold til avtalte vilkår og måte. Tjenesten vil automatisk bli sperret dagen etter manglende betaling. For reaktivering vil det bare være nødvendig å betale det tilsvarende økonomiske beløpet.
 • Oppløsning, likvidasjon eller tap av juridisk personlighet til noen av partene.
 • Enhver endring eller vesentlig variasjon av de vesentlige betingelsene som ble angitt i denne kontrakten for å utføre utførelsen av denne kontrakten.

På samme måte, for at kontrakten skal sies opp fullt ut, må brukeren betale alle de økonomiske beløpene som fortsatt er under behandling, uten mulighet for full oppsigelse uten overholdelse av denne forpliktelsen anses som vesentlig.

I tilfelle kontrakten sies opp ensidig av brukeren, uten behørig bevist og begrunnet grunn, gir brukeren avkall på enhver form for krav for de økonomiske beløpene som er betalt til dags dato.

UTENRETTLIG TVISTLØSNING

På samme måte, under vilkårene angitt i artikkel 14 i EU-forordning 524/2013, om løsning av forbrukertvister, er det gitt en direkte lenke til den elektroniske tvisteløsningsplattformen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

For enhver kontrovers eller konflikt som kan oppstå, avledet fra disse vilkårene eller betingelsene, vil den spanske loven være gjeldende. Løsningen av rettskonflikter vil være underlagt jurisdiksjonen til domstolene og domstolene på brukerens eller klientens hjemsted.